Niveles de intervención: grupo aula

Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsalaren markoan, lehenengo urratsa ikasleak ondo ezagutzea da. Gure lana horretan oinarrituko dugu. Ikasleen profiletik abiatuko gara ikastaldearen profila ezagutzeko: indarguneak eta oztopoak, lehentasunak, interesak… eta horiek kontuan hartuko ditugu planifikazioan.

 • Ikasleak ezagutzeko eta auto-ezagutzeko jarduerak antolatu: LH ipuin baten bidez (Ad. Superbotereen liburu aparta), DBH - tresna baten bidez (bizitzaren lerroa, bizitzaren gurpila, DAFO pertsonalaren azterketa, Johariren leihoa)
 • Talentuaren porfolioa: ikasleen autoezagutza sustatu
 • Fokua indarguneetan jarri: feddback positiboa eta feddforwar eman - ondo egindakoa nabarmendu eta hobetzeko bideak erakutsi
 • Ikastaldearen profila egin
 • Ikasleen ezagutza planifikaziorako ibilbide mapa gisa erabili. Programatu ikastaldearen eta ikasleen profilean oinarrituta - Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsala
 • Tutoretza ekintzak aniztasuna aberasgarria dela erakutsiz
 • Zereginak gauzatzeko eta planifikatzeko autonomia sustatu
 • Manipulazio- eta ikerketa-ikaskuntza sustatu
 • Adimen-faktoreak alderdi ludikotik eta sormenatik garatu
 • Gaitasunen, ikasteko estiloen eta interesen arabera ezberdintzea edo pertsonalizatzea: edukiak, prozesuak, produktuak eta ebaluazioa
 • Lan proposamen irekiak
 • Tutoretza: emozioen hezkuntza, meditazioa eta lasaitze ariketak, kohesio dinamikak, gatazken ebazpena
 • Bakarkako eta taldeko lanak. Taldekatze malguak: heterogeneoak; mailaren, interesen... araberakoak. Batzuk irakasleak ezarrita eta beste batzuk ikasleek aukeratuta
 • Ikaskuntza dialogikoa, talde elkar-eragileak, berdinen arteko tutoretzak
 • Sormena sustatu: Sormena eta pentsamendu sortzailea garatzeko aukerak eman eta jarduerak antolatu*
 • Umorea erabili: egoerak ebazteko, pentsamendu sortzailea eta kritikoa sustatzeko
 • IKTak erabili
 • Pentsamendu trebeziak landu
 • Metakognizioa bultzatu
 • Irakasleen arteko elkarlan maila altua sustatu
 • Antolaketa:
 • espazioak: moldakorrak jardueren arabera (ikaskuntza giroak, ikaskuntza guneak, txokoak, interes guneak - bakarka, binaka edo taldeka lan egiteko aukera)
 • denborak: ikasleen lan erritmo ezberdinak kontuan hartuz, taldekatze anitzak, helburuen, interesen eta beharren araberakoak
 • material anitzak eta maila ezberdinetan lan egiteko aukera ematen dutenak, interes ezberdinei erantzuten dietenak, manipulaziorako eta esperimentaziorako aukera ematen dutenak
 • Estrategia metodologikoak: ikaskuntza kooperatiboa, interes-guneak, kutxa-majikoa, erronkak, mailakatutako jarduerak, aukeratzeko jarduerak…
 • Ikasle guztiek irakaslearen energia, afektua eta gaitasuna behar dituzte. Hori komunean dute, baina ez behar duten modua. Ezberdintasunak kontuan hartu behar ditugu erantzun egokia emateko.

PENTSATEKA

https://drive.google.com/file/d/1WS_A6O0mNHKW0l2z2rayRMxz3xGydKZO/view

ZABALTZE KARPETAK

kutxa magikoa

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nz7vLLNbnS_STHYxo6G2PYWU4GvYtWTb

VISUAL THINKING

 

DESIGN THINKING

 

PENTSAMENDU ERRUTINAK ETA TREBAZIAK

PBLXARE

https://sites.google.com/view/lan-proiektuak-gida-pblxare/sarrera

PBL IKASGELAN GAUZATZEKO GIDA

https://docs.google.com/document/d/1flFa-Z6OLlbsBRu2CyKuDi6o9UO6veA1XPocYjB6R24/edit

ARAZOETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA

sel programak

solasaldi dialogikoak

teknologia bidezko proposamenak:

 • flipped classroom
 • gamifikazioa
 • errealitate areagotua
 • web quest