«EUSLE»

Zer da EUSLE programa? Zein da bere helburua?

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetan eta Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan gure hezkuntza-sistemara iritsi berri diren ikasleei eskola-hizkuntza, euskara, eskuratzeko prozesua errazteko hizkuntza-murgilketako programa bat da. Ikasleak EUSLE programaren bidez eskuratuko du hasierako komunikazio-gaitasuna (A2), eta, ondoren, laguntza espezifikoa izango du curriculumean aurrera egiteko.

Zein ikasle sar daitezke?

Urtean zehar Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetara eta Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetara iritsi berri diren eta urtebetez HIPI laguntza jaso duten ikasleak. Ezin dira programan sartu bi ikasturtez HIPI laguntza jaso duten ikasleak.

 

Zenbat denbora egon daiteke ikaslea programan?

Oro har, programak bi ikasturteko iraupena izango du (24 hilabete), eta 36 hilabetera arte luzatu ahal izango da, baldin eta Programaren Batzordeak eta EUSLE irakasleek, ikasleei ebaluazio-proba bat egin ondoren, hala erabakitzen badute.

Zenbat saio EUSLE gelan?

Ondoz ondoko bi ordu egunean, jolasaren lehen edo aurreko eta ondorengo orduak, edo hiru ordu egunean, eta gutxienez 10 ordu eta gehienez 12 ordu astean. Saio horiei beste aukera osagarri batzuk gehitu ahal izango zaizkie (BIDELAGUNA programa, euskara indartzeko udal-programak...), baldin eta EUSLE gelan gutxienez zortzi ordu betetzen badira eta ikasle guztiek parte hartzen badute.

Nork emango ditu EUSLEko orduak?

EUSLE gela bakoitzak irakasle bat izango du. Irakasle hori ikastetxeko behin betiko irakasle funtzionarioen artean edo egonkortuta dauden irakasleen artean aukeratuko da. Lanaldi osoa emango du EUSLE ikasgelako ikasleekin (10: 00etatik 12: 00etara EUSLE gelan), eta, taldearen ordutegiaren eta beharren arabera, bigarren irakasle gisa lagunduko du EUSLE gelako ikasleen erreferentzia-geletan.

Zer egin behar du ikastetxeak programan sartzeko?

 • Taldea osatzeko baldintzak betetzea (gutxienez sei ikasleko taldea).
 • Ikastetxeko klaustroaren % 80ren onespena izatea (aktan jasota).
 • Eskola-konpromisoa urtero onartzea (I. eranskina).
 • Ikasleen zerrenda eguneratuta edukitzea (II. eranskina).
 • Talde dinamizatzailea abian jartzea (III. eranskina).
 • Hezkuntza Sailari eranskin guztiak bidaltzea irailaren 15erako.

Zer eskaintzen du Hezkuntza Sailak?

 • Jarraipenerako eta prestakuntzarako aholkularitza.
 • Lurraldeko ikastetxeen sarea.
 • Erkidegoko ikastetxeen eta jardunbide egokien sarea.
 • Ongizate emozionala eta hizkuntza-gaitasuna lantzeko baliabideak.
 • EUSLE ikasgelaren, irakasleen eta ikasleen jarraipen zuzena.

EUSLE programaren marko kontzeptuala >>

EUSLE programaren gida-laburpena >>