Arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan [2023]

Argitalpen-data: 2023-09-01

13/2016 Dekretuak araututakoa jarraituz, sistemetako jarduketak egokiro koordinatuko diren eredu integral eta efikaz bat bermatze aldera ikastetxeak berari dagozkion zereginak, eta ikastetxeak beste batzuekin batera egin beharrekoak bereizten dira Haurraren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloaren hiru faseak erreferentziatzat hartuta...

Gida-Protokoloa adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023]

Argitalpen-data: 2023-09-01

Dokumentu honen helburua da hezkuntza-komunitateari prozedura komun eta zorrotzak eskaintzea adimen-gaitasun handiko ikasleak hautemateko eta hezkuntza- erantzunak hobetzeko...

Hezkuntza-erantzuna hezkuntza-sistema inklusiboaren esparruan

Argitalpen-data: 2023-07-10

Curriculum berriaren 23. artikuluaren arabera, eskola inklusiboaren esparruan, ikasle guztiei dagokie hezkuntza-arreta, eta, egoera arruntean, hezkuntzan ekitatez eta aukera berberekin sartzeko eta hezkuntza-arrakasta izateko behar diren neurri eta laguntzen onuradun izan behar dute...

KSHO: komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak [2023]

Argitalpen-data: 2022-10-01

Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak ahotsarekin hitz egin gabe komunikatzeko moduak dira. “Komunikazio Sistema Handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) mintzamenaren bestelako adierazpideak dira, eta adierazpen-maila (handigarria) eta/edo pertsona batzuek arlo horretan dituzten komunikazio-zailtasunak konpentsatzea (ordezkoa) dute helburu.

Elkarbizitza eskola eremuan [2019]

Argitalpen-data: 2019-12-15

Elkarbizitza positiborako eskola-jazarpenaren aurkako ekimenak, "Bizikasik", eskola- jazarpena ikuspegi sistemiko eta integral batetik lantzen du, eta elkarbizitza positiboa hobetzea eta ikasleengan gaitasun prosozialen garapena sustatzera bideratuta dago.

...monografiko gehiago «zuzendaritzagunea» web gunean

Hezkuntza-edukien bilketan, antolaketan eta edizioan espezializatua, zuzendaritzagunea atarian, gidak, lan monografikoak, dokumentuak, eskemak, kontzeptu-mapak, albisteak, estekak eta abar eskuratzeko aukera izango duzu...