EAEko ikastetxeetarako protokoloa, ikasle transei dutenei eta haien familiei laguntzeko [2024]

Argitalpen-data: 2024-04-22

Inklusioa dela gizarteak aniztasunadierazpen guztiei (adierazpen linguistikoari, kulturalari, ahalmenen, gaitasunen, sexujoeraren eta generoaren adierazpenei, adierazpen sozioekonomikoari, etab.) erantzuteko izan behar duen modua. Justizia sozialeko paradigma etiko batetik abiatzen da, eta diskriminazio eta bazterkeria mota guztiak gainditzea esan nahi du. Erdigunean ditu guztion eskubide-berdintasunaren printzipioa eta...

Gida-Protokoloa adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023]

Argitalpen-data: 2023-09-01

Dokumentu honen helburua da hezkuntza-komunitateari prozedura komun eta zorrotzak eskaintzea adimen-gaitasun handiko ikasleak hautemateko eta hezkuntza- erantzunak hobetzeko...

Arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan [2023]

Argitalpen-data: 2023-09-01

13/2016 Dekretuak araututakoa jarraituz, sistemetako jarduketak egokiro koordinatuko diren eredu integral eta efikaz bat bermatze aldera ikastetxeak berari dagozkion zereginak, eta ikastetxeak beste batzuekin batera egin beharrekoak bereizten dira Haurraren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloaren hiru faseak erreferentziatzat hartuta. ...

Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko orientabideak [2023]

Argitalpen-data: 2023-03-31

Ikasle ijitoak hobeto eskolatzeko, ikastetxeak inklusioa gogoan hartu behar du hezkuntza emateko garaian, horrek sortuko baitu gizarte-kohesioa eta berdintasun-giroa ezberdintasunak errespetatzeko, baita genero-ezberdintasunak ere. Horrek ez du inondik ere neska-mutilen ikasketetan izan beharreko efizientzia gutxituko...

Hezkuntza-eremuan jokabide suizidaren prebentzioa, Esku-hartzea eta posbentzioa egiteko estrategia [2022]

Argitalpen-data: 2022-12-01

Dokumentu hau Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategiaren 22. neurriaren ondorio da: jarduna protokolizatzea ikastetxeen esparruan identifikatutako suizidio-arriskuen aurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorraren esparruan.

Hezkuntza-sisteman “komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022]

Argitalpen-data: 2022-10-01

Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak ahotsarekin hitz egin gabe komunikatzeko moduak dira. “Komunikazio Sistema Handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) mintzamenaren bestelako adierazpideak dira, eta adierazpen-maila (handigarria) eta/edo pertsona batzuek arlo horretan dituzten komunikazio-zailtasunak konpentsatzea (ordezkoa) dute helburu.

Familientzako gida. Hezkuntza [2020]

Argitalpen-data: 2020-10-01

Gida honen helburua da ahalik eta modu laburrenean azaltzea nola antolatuta dagoen hezkuntza, zein diren etapa bakoitzaren ezaugarriak eta mugarri garrantzitsuenak, zein diren trantsizio-uneak (etapa batetik bestera aldatzea), zein diren erreferentziazko profesionalak, zer programak ahalbidetuko duten ikasleen premiei eman beharreko erantzuna hobeto zehaztea, eta abar.  

EAE-n entzumen-desgaitasuna duten ikasleentzako hezkuntza-erantzuna [2020]

Argitalpen-data: 2020-07-01

Entzumen-desgaitasunari ematen zaion hezkuntza-erantzunaren jarraipenerako Batzorde Teknikoak landu du dokumentu hau, entzumen-desgaitasuna (aurrerantzean ED) duten ikasleen ezaugarriei eta premiei eta hezkuntza-erantzunerako planteamenduei buruz orientatzeko xedearekin... 

Hezkuntza laguntzaren berariazko premia (HLBP) duten ikasleen familientzako orientabideak [2020]

Argitalpen-data: 2020-06-15

Gure hezkuntza-sistema irakaskuntza ia erabat presentziala izateko diseinatuta dago. Egia da Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) erabiltzen ditugula, baina, betiere, aurrez aurreko jarduerari laguntzeko tresna osagarri gisa. Gaur egun, ordea, IKT horiek garrantzi berezia hartu dute gure ikasleei beren ikaskuntzaprozesua ahalbidetzeko bitarteko gisa.

Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa [2020]

Argitalpen-data: 2020-06-15

Baheketa-prozesu honen helburua da ikasleen hezkuntza-premiei ahalik eta azkarren erantzutea... Detekzio Espezifikoan, eskaletan ikusitako zailtasunen irismena zehaztu behar den egoerei heltzen zaie, erabakiak modu arrazoituan hartzeko...

1 motako diabetesa duten ikasleei eskola eremuan arreta emateko protokoloa [2020]

Argitalpen-data: 2020-06-06

Dokumentu honek gida bat izan nahi du, erakusten duena nola jardun eskolaume adingabe batek 1 Diabetes mellitusa edo arazo berri bat duela detektatzen denean. Ulertzen dugu protokolo hau 12 urtez beherako adingabeentzat dela batez ere; izan ere, adin horretatik aurrera kontsideratzen da adingabe helduak direla eta gai direla zainketak eurek bakarrik egiteko. 

Eskola inklusiboa garatzeko esparru plana [2019-2022]

Argitalpen-data: 2019-12-16

Eskola inklusiboa ikasle guztiei kalitatezko hezkuntzarako sarbidea bermatzen duena da. Ikasle guztien eskola arrakasta du helburu, eta denek bizitzarako gaitasunak ahalik eta gehien garatzea bideratzen du.

Adimen-gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana [2019-2022]

Argitalpen-data: 2019-06-06

Plan honek hezkuntza-eredu pedagogikoaren esparruaren printzipio gidariak diren ekitatea zein bikaintasuna bultzatzen duten estrategia eta planteamendu metodologikoak txertatzen ditu... Gaitasun handiko pertsonekin hezkuntza-arloko esku-hartze egokia izateak, ikasle horien egoera hobetzeaz gain, ikasle guztien egoera hobetzen du.

Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra [2018]

Argitalpen-data: 2018-04-16

Dokumentu honen helburu nagusia da Osasun Mentalaren eta Hezkuntzaren arteko koordinazioa areagotzea eta lurralde arteko oinarrizko adostasunetara iristea, jarraitu beharreko prozesuak zein diren, informazio garrantzitsua zein den eta sistema bietan nola txerta daitekeen zehazteko, haurrei eta nerabeei arreta hobea emateko.

Eskola inklusiboaren eta kultura artekoaren eremuan ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko II. Plana [2016-2020]

Argitalpen-data: 2016-09-01

Euskal gizartea etengabe aldatzen ari da. Biztanleen zati handi batek beste herrialde batzuetara –Amerikara batez ere- migratu zuen aro batzuetatik, Penintsula Iberiar guztitik iristen zitzaizkigun etorkin batzuen harrera herrialde bihurtu garen beste batzuetara pasa gara...

Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa. Lehenengo fasea: garapenaren ohiko zaintza [2015]

Argitalpen-data: 2015-06-15

Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa aurkezten dugu. Protokolo horren lehen fasea, Garapenaren Ohiko Zaintza izenekoa, hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak sor ditzaketen garapen-aldaketak goiz antzematea da...

Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak [2013]

Argitalpen-data: 2013-07-03

Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak [2013]

...eskola inklusiboari buruzko argitalpen gehiago «dokutekan»

Argitalpen-data: 2001-01-01

...