Behatzeko eskalak

Baheketa-prozesuen abantaila nabariak izan arren, ezin dira alde batera utzi prozesu horien ondorio kaltegarriak, hala nola, aplikaziotik etiketa presuratua ateratzea, screening-tresna bati ez dagokiona. Horrelako dedukzioak zalantzan jar lezake haurraren garapena, haren bilakaerari buruzko itxaropenak murriztuz.

Hori dela eta, eta tresna malgua eta ikasleen patroi eta erritmo ebolutiboei erantzungo diena izan behar denez, behaketa-eskala batzuk egin dira, eta, gainera, garapenean alerta-zeinuak identifikatzeko aukera ematen dute...