Eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko lagunbtzak - erakundeak

AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2022-2023 ikasturtean.

Argitalpen-data: 2023-06-29

Eskaera egiteko epea: 2023-07-29

Informazio gehiago

Material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa

Ebazpena, 2023ko ekainaren 26ekoa, Hezkuntzako sailburuordearena, Euskadiko Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleentzako material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2023-06-26

Informazio gehiago

«Prest gara» irakasleentzako prestakuntza- eta hobekuntza-jarduerak

AGINDUA, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasleentzako prestakuntza-ekintzetarako deialdia egiten baita, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest_Gara Planaren barruan.

Argitalpen-data: 2023-05-11

Informazio gehiago

STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez unibertsitatez kanpoko irakaskuntzak ematen dituzten Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiten diena, Lanbide Heziketa bakarrik ematen duten ikastetxeei izan ezik 2023-2024 ikasturtean STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten.

Argitalpen-data: 2023-03-10

Eskaera egiteko epea: 2023-03-31

Informazio gehiago

Batxilergoko sari bereziak

AGINDUA, 2023ko apirilaren 4koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira 2022-2023 ikasturteko Batxilergoko Sari Bereziak.

Argitalpen-data: 2023-04-19

Eskaera egiteko epea: 2023-05-25

Informazio gehiago

IRALE. 2022-2023 ikasturteko goi-mailako ikastaroak (H-I)

AGINDUA, 2023ko martxoaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez, Irale programak 2023-2024 ikasturtean eskainiko dituen irakastorduz kanpoko goi-mailako ikastaroen berri eman (H eta I ikastaroak) eta ikastarook egiteko plazak esleitzeko prozedura ezartzen baita.

Argitalpen-data: 2023-04-22

Informazio gehiago

«Bidelaguna» eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, Bidelaguna: eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2023-03-10

Eskaera egiteko epea: 2023-03-31

Informazio gehiago

Lizentziak, baimenak eta administrazio-egoerak: adinaren arrazoiarengatik irakastorduak murriztea. Lan-kontratudun irakasle finko eta hezkuntza-langile finkoentzat

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2023ko otsailaren 28ko EBAZPENA, lan-kontratudun irakasle finko eta hezkuntza-langile finkoentzako adinaren arrazoiarengatik irakastorduak murrizteari buruzko deialdia ezartzen duena (2023/2024 ikasturtea)

Argitalpen-data: 2023-03-20

Eskaera egiteko epea: 2023-03-31

Informazio gehiago

«Kultura ondarea» saria

AGINDUA, 2023ko urtarrilaren 10ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2023ko «Kultura Ondarea Saria» deitzen eta arautzen duena.

Ikasturtea: 2022-2023

Argitalpen-data: 2023-01-18

Eskaera egiteko epea: 2023-04-27

Informazio gehiago

«Eleaniztasunerantz» | Hizkuntza propioak eta atzerriko hizkuntzen trataera bateratua lantzeko proiektuak | ikastetxe publikoak

EBAZPENA Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntzajarduerak egin ditzaten 2023-2024 ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.

Argitalpen-data: 2023-03-13

Eskaera egiteko epea: 2023-03-31

Informazio gehiago

«Nolega» euskal girotze barnetegiak

 Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia.

Argitalpen-data: 2023-03-13

Eskaera egiteko epea: 2023-03-13

Informazio gehiago

Lizentziak, baimenak eta administrazio-egoerak: adinaren arrazoiarengatik irakastorduak murriztea karrerako funtzionario irakasleentzat

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2023ko otsailaren 28ko EBAZPENA, karrerako funtzionario irakasleentzako adinaren arrazoiarengatik irakastorduak murrizteari buruzko deialdia ezartzen duena (2023/2024 ikasturtea)

Argitalpen-data: 2023-02-28

Eskaera egiteko epea: 2023-03-10

Informazio gehiago

Zerbitzu eginkizunak - 23-24 ikasturterako deialdiak

Langileen Zuzendaritzaren ebazpenak, hainbat lanpostutarako deialdia egiten dutenak.

Argitalpen-data: 2023-03-06

Informazio gehiago

Hizkuntza indartzeko programetarako dirulaguntzak - IHB itunpeko ikastetxeak

AGINDUA, 2022ko uztailaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntzetarako deia egiten baita ikasle etorri berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko.

Argitalpen-data: 2022-10-03

Eskaera egiteko epea: 2022-11-03

Informazio gehiago

«Pluriliteracies» irakasleak alfabetizazio anitzei buruz ingelesezko berariazko prestakuntza | ikastetxe publikoak

EBAZPENA Hezkuntzako sailburuordearena, ikastetxe publikoetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleek alfabetizazio anitzei buruz ingelesezko berariazko prestakuntza batean parte hartzeko baldintzak ezartzen dituena, hizkuntzen eta beste arlo batzuen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak hobetzeko ingelesez.

Argitalpen-data: 2023-03-14

Eskaera egiteko epea: 2023-03-31

Informazio gehiago

«Nolega» Urruzuno literatura-lehiaketa

Urruzuno eskola arteko literatur lehiaketa da eta ikasleen artean literatur zaletasuna, literatur sorkuntza eta euskararen idatzizko kalitatea bultzatzea du helburu.

Argitalpen-data: 2023-01-09

Eskaera egiteko epea: 2023-02-28

Informazio gehiago

«Eleaniztasunerantz» Ikastetxeko hizkuntza-proiektuekin lotutako prestakuntza-jarduerak | itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteak

AGINDUA, 2023ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, ikastetxeko hizkuntza-proiektuekin lotutako prestakuntza-jarduerak egin ditzaten 2023-2024ko ikasturtean.

Argitalpen-data: 2023-05-22

Eskaera egiteko epea: 2023-05-23

Informazio gehiago

STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) - itunpeko ikastetxeak

AGINDUA, 2023ko maiatzaren 10koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntza-deialdia egiten baita EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuentzat, 2023-2024ko ikasturtean STEAM arloko hezkuntzarako berrikuntza-proiektuak garatzeko.

Argitalpen-data: 2023-05-22

Eskaera egiteko epea: 2023-06-23

Informazio gehiago

Hizkuntza-ikastaroak atzerrian - DBHko 3-4 eta Batxilergoko ikasleria

AGINDUA, 2022ko urriaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAE-ren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan DBH 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleei zuzendua. [2023-03-02ko aldaketa]

Argitalpen-data: 2022-11-14

Eskaera egiteko epea: 2022-12-14

Informazio gehiago

Eskolatze osagarriko programak

Ebazpena, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendariarena, eskolatze osagarriko programak aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena, eaeko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan.

Argitalpen-data: 2023-05-04

Eskaera egiteko epea: 2023-06-14

Informazio gehiago

IRALE. 2023ko udako eta 2023-2024 ikasturteko ikastaroak

AGINDUA, 2023ko apirilaren 3koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deitzen baitira Irale programaren 2023ko udako eta 2023-2024 ikasturteko ikastaroak eta ezartzen baita ikastarook egiteko plazak esleitzeko prozedura.

Argitalpen-data: 2023-04-17

Eskaera egiteko epea: 2023-05-10

Informazio gehiago

Zerbitzu-eginkizunak - 23-24 ikasturterako luzapenak

Zerbitzu-eginkizunen luzapenak eskatzeko prozesuari buruzko informazioa.

Argitalpen-data: 2023-03-06

Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio

Informazio gehiago

Haur Hezkuntzako lehen ziklorako diru-laguntzak - titulartasun pribatuko ikastetxeak

AGINDUA, 2022ko urriaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2022-2023 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehen zikloko titulartasun pribatuko ikastetxeentzat

Argitalpen-data: 2022-11-15

Informazio gehiago

0-3 urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioentzat

AGINDUA, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2022-2023 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioentzat

Argitalpen-data: 2022-12-26

Eskaera egiteko epea: 2023-01-26

Informazio gehiago

Helduen Hezkuntzako ikasleen elkarteentzako eta ikasleen guraso-elkarteentzako diru-laguntzak

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzak emateko, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik.

Argitalpen-data: 2022-06-03

Eskaera egiteko epea: 2022-07-04

Informazio gehiago

Irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako dirulaguntzen deialdia egiten duena.

Argitalpen-data: 2022-06-03

Eskaera egiteko epea: 2022-07-04

Informazio gehiago

Ikasleen federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 31koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioei bideratutako laguntzen deialdia.

Argitalpen-data: 2022-06-15

Eskaera egiteko epea: 2022-07-16

Informazio gehiago

Eskola-garraiorako banakako esleipenak

AGINDUA, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira eskola-garraiorako banakako esleipenak 2022-2023ko ikasturterako, maila hauetan ari diren ikasleentzat: Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa.

Argitalpen-data: 2022-11-17

Eskaera egiteko epea: 2022-12-17

Informazio gehiago

Unibertsitatekoak ez diren titulo ofizialak lortzeko probak eta beste sarbide-proba batzuk

Unibertsitatekoak ez diren titulo ofizialak lortzeko probak (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua, Batxilergoa, Hizkuntza Eskola Ofizialak, Erdi eta Goi mailako Heziketa Zikloak...) eta beste sarbide-proba batzuk (Goi-mailako Arte ikasketak, Araubide Bereziko ikasketak...)

Argitalpen-data: 2022-10-17

Informazio gehiago

Ikastetxean berrikuntza-proiektuak «Berrikuntza Ikastetxean» | itunpeko ikastetxeak

AGINDUA, 2022ko uztailaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatetik kanpoko ikasketak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, salbu eta Lanbide Heziketa soilik ematen dutenei, ikastetxean berrikuntza-proiektuak (Berrikuntza Ikastetxean) egin ditzaten 2022-2023ko ikasturtean.

Argitalpen-data: 2022-09-01

Eskaera egiteko epea: 2022-10-03

Informazio gehiago

«Training caravan» ikertzaileak gelan

Eusko Jaurlaritza eta BC3, Basque Centre for Climate Change, Training Caravan ekimena burutzeko elkartu dira. EAE-ko ikasleen artean ikertzaile izateko bokazioa bultzatzea du helburu. BC3ko Ikertzaile hautaketa batek ikertzaile-zientzilari karrera zein den aurkeztuko dute DBHko hezkuntza eskola desberdinetan.

Argitalpen-data: 2023-02-15

Eskaera egiteko epea: 2023-04-16

Informazio gehiago

«EIMA» Euskarazko ikasmaterialak diruz laguntzeko deialdia

AGINDUA, 2022ko abuztuaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak diruz laguntzeko deialdia egiten duena (EIMA deialdia).

Argitalpen-data: 2022-09-15

Eskaera egiteko epea: 2022-10-15

Informazio gehiago

«English for better teaching» | irakasleek ingelesez duten hizkuntza-gaitasuna hobetzeko berariazko prestakuntza | ikastetxe publikoak

EBAZPENA Hezkuntzako Sailburuordearena, LHko eta DBHko ikastetxe publikoetako irakasleek, ingelesa irakasteko zein beste arlo batzuetako ingelesez eskainitako irakaskuntza-ikaskuntzan aritzeko beren hizkuntz konpetentziak hobetzera zuzendutako, “ENGLISH FOR BETTER TEACHING” programan parte hartzeko baldintzak ezartzen.

Argitalpen-data: 2022-12-15

Eskaera egiteko epea: 2023-01-10

Informazio gehiago

Jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako proiektu parte-hartzaileak garatzeko laguntzak

AGINDUA, 2022ko abuztuaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2022-2023ko ikasturtean zehar.

Argitalpen-data: 2022-09-15

Eskaera egiteko epea: 2022-10-15

Informazio gehiago

Ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa

AGINDUA, 2022ko abenduaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa, 2023ko ekainaren 30ean kargua hutsik geratuko den ikastetxeetan.

Argitalpen-data: 2022-12-30

Eskaera egiteko epea: 2023-01-27

Memoria bidaltzeko epea: Proiektua Hezigunean txertatzeko epea: 2023-02-10

Informazio gehiago

Desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenenak

AGINDUA, 2022ko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenen deialdia egiten baita, ikasle horiek dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek esleitutako itunpeko ikastetxe pribatuan edo publikoan eskolatuta badaude eta sailaren eskola-garraioa erabili ezin badute.

Argitalpen-data: 2022-09-15

Eskaera egiteko epea: 2019-10-16

Informazio gehiago

STEAM Euskadi sariak - 3. edizioa

 STEAM Euskadi Sariak 3. ediziora eskaerak aurkezteko deialdia ireki da. Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikan lanbide-bokazioak eta -nahiak inspiratzeko edo ikasleen gaitasun zientifikoa eta teknologikoa hobetzeko lan egiten duten ikastetxe, uniberstitate eta lanide heziketa zentruak eta erakunde sozioekonomioentzat dira sariak.

Argitalpen-data: 2022-12-10

Eskaera egiteko epea: 2023-02-10

Informazio gehiago

«Nolega» deialdi bateratua - publikoak

 BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena: Ahozko Adierazpena (eskola antzerkigintza, bertso-lanketa, kantagintza, kontalaritza eta irratigintza); Ikasgelaz kanpoko Ekintzak (IKE); Euskal Girotze Egonaldiak (EGE); eta Ikastetxeen arteko binakako loturak (Ikabil).

Argitalpen-data: 2022-08-31

Eskaera egiteko epea: 2022-09-30

Informazio gehiago

«Nolega» deialdi bateratua - itunpekoak

 AGINDUA, 2022ko uztailaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskola-eremua euskalduntzeko Nolega dirulaguntza deialdia egiten duena 2022-2023 ikasturterako.

Argitalpen-data: 2022-08-31

Eskaera egiteko epea: 2022-09-30

Informazio gehiago

Europar eta Nazioarteko Programak. Erasmus +

Erasmus+ Europako Batzordeak 2021-2027 aldirako duen hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren arloetako programa da.

Argitalpen-data: 2022-10-17

Informazio gehiago

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak

AGINDUA, 2022ko ekainaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitatez kanpoko ikasketak egiteko beka, laguntza eta sorospenetarako deialdia egiten duena 2022-2023 ikasturterako.

Argitalpen-data: 2023-01-15

Eskaera egiteko epea: 2022-09-30

Informazio gehiago

Hezkidetza proiektuak · itunpeko ikastetxeak

AGINDUA, 2022ko ekainaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko eta integratuan lantzeko jarduera-proiektuak egin ditzaten 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetan.

Argitalpen-data: 2022-06-16

Eskaera egiteko epea: 2022-07-15

Informazio gehiago

Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoei laguntzeko eta hezkuntzako desberdintasunak konpentsatzeko langile osagarriak · Itunpekoak

AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa, unitateak zehaztuta, eta laguntzako langile osagarriak ituntzekoa, 2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin.

Argitalpen-data: 2022-06-27

Eskaera egiteko epea: 2022-07-18

Informazio gehiago

Zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena

EBAZPENA, 2022ko irailaren 12koa, Langileriak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita, helburu duena prozedura abiatzea Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-karguan jarduteari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dute berariazko ordainsari-osagarriaren zati hori.

Argitalpen-data: 2022-09-19

Eskaera egiteko epea: 2022-10-20

Informazio gehiago

IKT heldutasunaren ziurtagiriak eskuratzeko deialdia

EBAZPENA, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publico zein itunduei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, IKT heldutasunaren ziurtagiriak eskuratu ahal izateko.

Argitalpen-data: 2021-12-03

Eskaera egiteko epea: 2021-12-22

Informazio gehiago

«HEDATZE» Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, barneko antolaketa berriztatzeko proiektua | itunpeko ikastetxeak

JARRAIBIDEAK Hezkuntzako Sailburuordearenak, zeinaren bidez Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxe pribatuei dei egiten baitzaie Bigarren Hezkuntzako irakastorduen banaketari loturiko berrikuntza-proiektuen garapenean parte hartzeko (HEDATZE).

Argitalpen-data: 2022-06-13

Eskaera egiteko epea: 2022-06-24

Informazio gehiago

«Nolega» hizkuntza-normalizazioko Ulibarri Programa

AGINDUA, 2022ko martxoaren 23koa, Hezkuntzako sailburuarena, hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuentzako dirulaguntza-deialdia egiten duena, 2022-2023 ikasturtean Ulibarri Programan jarraitzeko edo sartzeko.

Argitalpen-data: 2022-04-05

Informazio gehiago

Ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleentzat

Ebazpena, Hezkuntza sailburuordearena, hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2022-04-26

Eskaera egiteko epea: 2022-05-24

Informazio gehiago

«DigCompEdu gelan» mentoretza digitaleko programa

Ebazpena, Hezkuntza sailburuordearena. Horren bidez, dei egiten zaie Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten unibertsitatez kanpoko euskal hezkuntza-sistemaren mentoretza digitaleko «DigCompEdu gelan» programan.

Argitalpen-data: 2022-04-26

Eskaera egiteko epea: 2022-05-26

Informazio gehiago

«HEDATZE» Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, barneko antolaketa berriztatzeko proiektua | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, 2022ko apirilaren 26koa, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinaren bidez Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko (HEDATZE).

Argitalpen-data: 2022-04-26

Eskaera egiteko epea: 2022-05-27

Informazio gehiago

Hezkidetza proiektuak | ikastetxe publikoak

Ebazpena Hezkuntzako sailburuordearena, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko eta integratuan lantzeko jarduketa-proiektuak gauzatzeko eskaera egiteko 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako.

Argitalpen-data: 2022-03-09

Eskaera egiteko epea: 2022-04-09

Informazio gehiago

Hezkuntzan berariaz sendotzeko programa «HBSP-PREE» | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena. Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2022- 2023 ikasturtean Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2022-03-07

Eskaera egiteko epea: 2022-04-07

Memoria bidaltzeko epea: 30/07/2022

Informazio gehiago

Elkarrekin bonoak programa

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 30ekoa, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendariarena, zeinaren bidez hezkuntzaren esparruko Elkarrekin Bonuak Programaren 2022ko deialdia egiten baita.

Argitalpen-data: 2022-04-19

Eskaera egiteko epea: 2022-05-19

Informazio gehiago

Eskolako agenda 2030

AGINDUA, 2022ko martxoaren 9koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez Eskolako Agenda 2030 eta Lanbide Heziketako Agenda 2030 programak garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egiten baita 2022-2023ko ikasturterako.

Argitalpen-data: 2022-03-18

Eskaera egiteko epea: 2022-04-18

Informazio gehiago

Zerbitzu-eginkizunak hautetsia izateagatik

EBAZPENA, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariarena. Honen bidez, hurrengoa arautzen da: hautetsia izateagatik zerbitzu-eginkizunak baimentzea

Argitalpen-data: 2022-02-01

Eskaera egiteko epea: 2022-02-16

Informazio gehiago

Gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak

AGINDUA, 2021eko irailaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena (2020-2021 ikasturtea). Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleek erabili ahal izango dituzte gailu horiek (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Argitalpen-data: 2021-09-23

Eskaera egiteko epea: 2021-10-23

Informazio gehiago

Curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 24koa Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2021-2022 ikasturterako curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko.

Argitalpen-data: 2021-05-24

Informazio gehiago

«Nolega» hizkuntza-normalizazioko Ulibarri programa - ikastetxe publikoak

BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira.
Informazio gehiago