Eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko lagunbtzak - erakundeak

AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2022-2023 ikasturtean.

Argitalpen-data: 2023-06-29

Eskaera egiteko epea: 2023-07-29

Informazio gehiago

Material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa

Ebazpena, 2023ko ekainaren 26ekoa, Hezkuntzako sailburuordearena, Euskadiko Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleentzako material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2023-06-26

Informazio gehiago

Hizkuntza-ikastaroak atzerrian - DBHko 3-4 eta Batxilergoko ikasleria

AGINDUA, 2022ko urriaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAE-ren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan DBH 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleei zuzendua. [2023-03-02ko aldaketa]

Argitalpen-data: 2022-11-14

Eskaera egiteko epea: 2022-12-14

Informazio gehiago

Haur Hezkuntzako lehen ziklorako diru-laguntzak - titulartasun pribatuko ikastetxeak

AGINDUA, 2022ko urriaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2022-2023 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehen zikloko titulartasun pribatuko ikastetxeentzat

Argitalpen-data: 2022-11-15

Informazio gehiago

0-3 urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioentzat

AGINDUA, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2022-2023 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioentzat

Argitalpen-data: 2022-12-26

Eskaera egiteko epea: 2023-01-26

Informazio gehiago

Helduen Hezkuntzako ikasleen elkarteentzako eta ikasleen guraso-elkarteentzako diru-laguntzak

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzak emateko, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik.

Argitalpen-data: 2022-06-03

Eskaera egiteko epea: 2022-07-04

Informazio gehiago

Irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako dirulaguntzen deialdia egiten duena.

Argitalpen-data: 2022-06-03

Eskaera egiteko epea: 2022-07-04

Informazio gehiago

Ikasleen federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 31koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioei bideratutako laguntzen deialdia.

Argitalpen-data: 2022-06-15

Eskaera egiteko epea: 2022-07-16

Informazio gehiago

Eskola-garraiorako banakako esleipenak

AGINDUA, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira eskola-garraiorako banakako esleipenak 2022-2023ko ikasturterako, maila hauetan ari diren ikasleentzat: Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa.

Argitalpen-data: 2022-11-17

Eskaera egiteko epea: 2022-12-17

Informazio gehiago

Jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako proiektu parte-hartzaileak garatzeko laguntzak

AGINDUA, 2022ko abuztuaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2022-2023ko ikasturtean zehar.

Argitalpen-data: 2022-09-15

Eskaera egiteko epea: 2022-10-15

Informazio gehiago

Desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenenak

AGINDUA, 2022ko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenen deialdia egiten baita, ikasle horiek dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek esleitutako itunpeko ikastetxe pribatuan edo publikoan eskolatuta badaude eta sailaren eskola-garraioa erabili ezin badute.

Argitalpen-data: 2022-09-15

Eskaera egiteko epea: 2019-10-16

Informazio gehiago

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak

AGINDUA, 2022ko ekainaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitatez kanpoko ikasketak egiteko beka, laguntza eta sorospenetarako deialdia egiten duena 2022-2023 ikasturterako.

Argitalpen-data: 2023-01-15

Eskaera egiteko epea: 2022-09-30

Informazio gehiago

Gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak

AGINDUA, 2021eko irailaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena (2020-2021 ikasturtea). Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleek erabili ahal izango dituzte gailu horiek (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Argitalpen-data: 2021-09-23

Eskaera egiteko epea: 2021-10-23

Informazio gehiago