Eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko lagunbtzak - erakundeak

AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2022-2023 ikasturtean.

Argitalpen-data: 2023-06-29

Eskaera egiteko epea: 2023-07-29

Informazio gehiago

«Bidelaguna» eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, Bidelaguna: eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2023-03-10

Eskaera egiteko epea: 2023-03-31

Informazio gehiago

Hizkuntza indartzeko programetarako dirulaguntzak - IHB itunpeko ikastetxeak

AGINDUA, 2022ko uztailaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntzetarako deia egiten baita ikasle etorri berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko.

Argitalpen-data: 2022-10-03

Eskaera egiteko epea: 2022-11-03

Informazio gehiago

Eskolatze osagarriko programak

Ebazpena, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendariarena, eskolatze osagarriko programak aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena, eaeko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan.

Argitalpen-data: 2023-05-04

Eskaera egiteko epea: 2023-06-14

Informazio gehiago

Desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenenak

AGINDUA, 2022ko irailaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraioko banakako esleipenen deialdia egiten baita, ikasle horiek dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek esleitutako itunpeko ikastetxe pribatuan edo publikoan eskolatuta badaude eta sailaren eskola-garraioa erabili ezin badute.

Argitalpen-data: 2022-09-15

Eskaera egiteko epea: 2019-10-16

Informazio gehiago

Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoei laguntzeko eta hezkuntzako desberdintasunak konpentsatzeko langile osagarriak · Itunpekoak

AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa, unitateak zehaztuta, eta laguntzako langile osagarriak ituntzekoa, 2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin.

Argitalpen-data: 2022-06-27

Eskaera egiteko epea: 2022-07-18

Informazio gehiago

Hezkuntzan berariaz sendotzeko programa «HBSP-PREE» | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena. Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2022- 2023 ikasturtean Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2022-03-07

Eskaera egiteko epea: 2022-04-07

Memoria bidaltzeko epea: 30/07/2022

Informazio gehiago

Curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak | ikastetxe publikoak

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 24koa Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2021-2022 ikasturterako curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko.

Argitalpen-data: 2021-05-24

Informazio gehiago