Adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko gida-protokoloa

Protokoloaren helburua

Protokoloaren helburua da gure ikasgeletan adimen-gaitasun handiko ikasleak detektatzea, haien beharrei hezkuntza-erantzun egokia emateko.

Prozesuaren faseak

Protokoloak hiru fase ditu (screening, detekzio espezifikoa eta ebaluazio psikopedagogikoa), eta ikasturteko hainbat unetan aplikatuko dira:

   • Lehen Hezkuntzako 1. maila: 1-2-3 faseak ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan.
   • Lehen Hezkuntzako 6. maila: 1. fasea ikasturteko hirugarren hiruhilekoan.
   • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. maila: 2-3 faseak ikasturteko lehen hiruhilekoan.

Jarduera plan pertsonalizatua

Irakasle-taldearen eskumena eta erantzukizuna izango da, ikastetxeko irakasle aholkulari-orientatzaileen laguntzarekin eta, hala badagokio, HLPBko aholkularitzako erreferenteen aholkularitzarekin, identifikatutako ikasleentzako erantzuna garatzea eta bideratzea. Erantzunak (ohikoak eta apartekoak izan daitezkeenak) kasu bakoitzeko behar espezifikoetara egokitu beharko dira. Esku-hartze arrunt espezifikoak curriculuma aberastea dakar, normalean gela arruntaren testuinguruan, eta neurri inklusibo orokorrek gidatutako prozesuak izango dira, ez baitituzte curriculumaren elementu preskriptiboak aldatzen. Curriculuma aberasteko proposamen horiek jarduera-plan pertsonalizatu batean jaso behar dira. Plan hori hiru hilean behin berrikusiko da ikaslearekin batera, eta familiarekin edo legezko ordezkariekin partekatuko da, hiruhileko ebaluaziorako ezarritako esparruan.

Protokoloaren eskema

   I. eranskina. Protokoloaren faseei buruzko infografia

   II. eranskina. Ohiko galderak

1. FASEA - SCREENING/BAHETZEA

   III eranskina. Familiei protokoloaren hasierari buruzko informazio-gutuna (LH1 eta LH6)

   IVa. - IVb. eranskinak. Baheketarako eskalak

2. FASEA - DETEKZIO ESPEZIFIKOA

   V. eranskina. Informazio-gutuna, gaitasun handiko zantzuak dituzten LH1 eta DBH1 mailetako ikasleen familientzat.

   VI. eranskina. LH1 eta DBH1 mailetako ikasleen familientzako behaketa-galdetegia

   VII. eranskina. LH1 eta DBH1 mailetako ikasleen familia edo legezko tutoreak baimentzeko dokumentua

3. FASEA - EBALUAZIO PSIKOPEDAGOGIKOA

   VIII. eranskina. Jarduera Plan Pertsonalizatuaren eredua eta txantiloia