Gor-itsutasuna

Gor-itsutasuna duen pertsona batek bi desgaitasun ditu, ikusmenekoa eta entzumenekoa. Konbinazio horrek berezko erakundearekin komunikatzeko beharrak sortzen ditu (ezin dira identifikatu entzumen-desgaitasunari lotutako premien eta ikusmen-desgaitasunaren premien batura gisa), eta horiek ingurunean hautemateko eta moldatzeko modua baldintzatzen dute.

Desgaitasun-mailaren balorazioaren Koordinaziorako eta Jarraipenerako Estatuko Batzordeak hartutako erabakiaren arabera, Osoko Bilkuran (2013ko ekainaren 27an), eta 27/2007 Legearen "Gor-itsutasuna duten pertsonak" definizioa kontuan hartuta, honako bi baldintza hauek betetzen diren zehazten da:

A. Dagozkion txosten medikoekin egiaztatutako ikusmen- eta entzumen-defizit konbinatua izatea, honako kuantifikazio hauetakoren batekin:

A.1. Tratamendu eta/edo zuzenketa erregogorraren ondoren funtzio bisualak gutxitzea:

  • ikusmen-zorroztasuna 0,1 edo txikiagoa izatea
  • 10º-ko edo hortik beherako ikus-eremua, finkapenaren ikuspegitik.
  • 43 dB-tik gorako entzumen-urritasun binaurala, batez beste, mintzamenaren frekuenzietan.

A.2. Tratamendu eta/edo zuzenketa erregogorraren ondoren funtzio bisualak gutxitzea:

  • ikusmen-zorroztasuna 0,1 edo txikiagoa izatea
  • mintzamenaren frekuenzietan batez beste 70 dB-tik gorako entzumen-urritasun binaurala izatea.

B. Ikusmen- eta entzumen-urritasun konbinatua duen pertsonaren komunikazio-jarduerak, argiztapen eta soinu normaleko ingurune batean kokatuta dagoenak, honako funtzionamendu hauetakoren bat izatea:

B.1. Zeinu-mintzairaren erabiltzailea: ikusmen-desgaitasunetik eratorritako zailtasunak ditu mezuak ulertzeko, eta hizkuntza horren erabileran ohikoak diren elkarrizketa-parametroak mantentzen ditu (abiadura, zeinu-hizkuntzaren prestakuntza-parametroak, distantzia, etab.).

B.2. Ahozko hizkuntzaren erabiltzailea: pertsonak zailtasunak ditu mezuak ulertzeko, ohiko elkarrizketa-parametroak mantenduz (solaskidearengandik metro batera, intentsitate egokian, eta abar).

B.3. Erabilitako komunikazio-sistema edozein dela ere, pertsonak ukimenera jo behar duenean mezuak ulertzeko laguntza gisa.

B.4. Pertsona komunikatzen ez denean, komunikazio-sistema formalik ez duenean, edo ahoz edo signada modu prekarioan komunikatzen denean.