2023-06-21. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak

JARRAIBIDEAK euskadi.eus web gunean: ikasturtea antolatzeko hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI) eta logopeda diren hezitzaile lan-kontratudunei dagokienez, eta entzumen eta hizkuntzako (EHI) irakasleei dagokienez.

Argitalpen-data: 2023-06-21

Informazio gehiago

2022-09-30. Euskara salbuespenak

Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2022/2023 ikasturtean.

Argitalpen-data: 2022-09-30

Informazio gehiago

2022-10-03. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak

Ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak. EUSLE programa.

Argitalpen-data: 2022-10-03

Informazio gehiago

2013-02-12. Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan

  Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan

Argitalpen-data: 2013-02-15

Informazio gehiago

2018-10-10. Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriak

JARRAIBIDEAK, Hezkuntza sailburuordearenak, Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriei eta Gorputz Hezkuntza Ikasgaiaren gainean goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaria izateak eta Dantzako ikasketa profesionalek izan behar dituzten eraginei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2018-10-10

Informazio gehiago

2022-12-07. Oinarrizko gaitasunen ebaluazio diagnostikoaren prozesua 2022-2023

Hezkuntza sailburuordearen 2022ko abenduaren 7ko EBAZPENA. Horren bidez zehaztu dira Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 2022/2023 ikasturtean zehar oinarrizko konpetentzien diagnostikoa ebaluatzeko prozesuan aurrez ikusitako probak egiteko jarraibideak.

Argitalpen-data: 2022-12-07

Informazio gehiago

2022-12-20. Ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko jarraibideak 2022-2023 ikasturtean

JARRAIBIDEAK, Hezkuntzako sailburuorderenak, 2022-2023 ikasturterako EAEko Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko.

Argitalpen-data: 2022-12-20

Informazio gehiago

2013-11-28 . Ikaskuntza eta hezkuntza-inklusioa errazteko metodologiak

  ARGIBIDEAK, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hezkuntza Berriztapeneko Zuzendariarenak, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2013-11-28

Informazio gehiago

2023-01-26. Practicuma: praktiketako prestakuntza-zentroak

EBAZPENA, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena; horren bidez, praktiketako prestakuntza-zentro aitortzen dira funts publikoz finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeak (ikastetxe publiko nahiz itunpeko pribatuak), heziketa berezikoak barne; hain zuzen ere, araubide orokorreko (HH, LH, DBH, Batxilergoa, LH) eta araubide bereziko ikasketen edo helduen hezkuntzako irakaskuntzan aritzen direnak.

Argitalpen-data: 2023-06-02

Informazio gehiago

2023-05-16. Hezkuntzako berrikuntza-arduradunak (BeA)

  Hezkuntza Sailburuordearen Jarraibideak, 2023-2024 ikasturterako ikastetxe publikoetako hezkuntzako berrikuntza-arduradunei (BeA) buruzkoak.

Argitalpen-data: 2023-05-16

Informazio gehiago

2010-05-27. Ikastetxeentzako jarraibideak egile- eskubideak errespetatzeko

  Ikasgeletan eta ikastetxeen eguneroko kudeaketan eta jardueran egile-eskubideak errespetatzeari buruzko jarraibideak ikastetxeentzat..

Argitalpen-data: 2010-05-27

Informazio gehiago

2011-10-18. Guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteak

  JARRAIBIDEAK, Ikastetxeen Zuzendaritzarenak, guraso banatu edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteek informazioa eskatzeko eta ikastetxea aldatzeko eskatzen duten kasuetarako.

 

Argitalpen-data: 2011-10-18

Informazio gehiago

2013-12-03. Ikastetxeek antolatutako unean-uneko jarduerak

  JARRAIBIDEAK, 2013ko abenduaren 3koak, Pertsonaleko zuzendariarena, ikastetxeek antolatutako aldi baterako jarduera bereziak egiten direnean kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriei buruzkoa.

 

Argitalpen-data: 2013-12-03

Informazio gehiago

2016-09-06. Gomendioak, buruan zapia erabiltzeari buruzkoak

  2016-09-06. Gomendioak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarenak, buruan zapia erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2016-09-06

Informazio gehiago

2020-01-09. Eskola-jantokietako kuotak kobratzea dieta berezien kasuan

  1/2020 JARRAIBIDEA, urtarrilaren 9koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordearena, familiak emandako dieta berezien kasuan eskola-jantokien kuotak kobratzeari buruzkoa.

 

Argitalpen-data: 2020-01-09

Informazio gehiago

2021-06-24. Eskola-jantokien funtzionamendua

  Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen zirkularra, 2021-2022 ikasturtetik aurrerako eskola-jantokien funtzionamenduari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2021-06-24

Informazio gehiago

2023-01-09. Lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko epeak

  Jarraibidea, 2023ko urtarrilaren 9koa, hezkuntza saileko langileak kudeatzeko zuzendariarena, lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko epeei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2023-01-09

Informazio gehiago

2023-03-21. Baja-parteak eta mediku-justifikazioak

  Baja-parteak eta mediku-justifikazioak: Hezkuntza Sailaren ordezkapen-prozedura egokitzea aldi baterako ezintasunagatiko prozesuen kudeaketaren eta kontrolaren zenbait alderdi arautzen dituen Errege Dekretuak ezarritako betebehar berrietara, haren iraupenaren lehen hirurehun eta hirurogeita bost egunetan.

Argitalpen-data: 2023-03-21

Informazio gehiago

2019-03-13. HLBPak dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedura

  Jarraibideak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak

Argitalpen-data: 2019-10-13

Informazio gehiago

2023-05-17. Ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak

  EBAZPENA, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak.

Argitalpen-data: 2023-05-17

Informazio gehiago