Irisgarritasun sentsoriala

Zentzumen-desgaitasuna, inguruneak, kanpokoa zein barnekoa, hautematea ahalbidetzen digun zentzumenetako batean akatsak egotearen ondoriozko mugak egoteari dagokio. Nahasmenduak daude zentzu guztietan, baina ikusmen-desgaitasunari, entzumen-desgaitasunari eta gor-itsutasunari buruz ariko gara.

Beharrezkoa da ikusmen-desgaitasuna edo entzumen-desgaitasuna duten ikasleen ezaugarriak eta premiak ezagutzea, hezkuntza-erantzuna doitu ahal izateko.

Bestalde, ezinbestekoa da gure arreta jartzea ikaskuntzarako eta partaidetzarako oztopoak ezabatzean.
Eskola-testuinguruan oztopoak identifikatzeko eta ezabatzeko xedean gida gaitzakeen esparru bat «Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsala» da. Irisgarritasun unibertsalaz hitz egitea aukera-berdintasunaz hitz egitea da; izan ere, aukera ematen du pertsona guztiek, beren gaitasunak alde batera utzita, derrigorrezko hezkuntza eta, ondoren, beren garapen eta independentzia pertsonalerako hautatutako prestakuntza eskura ditzaten.

Zentzumenen irisgarritasunak bermatu behar du pertsona guztiek, berien zentzumenen bidez, ikasteko eta parte hartzeko beharrezkoa den informazioa eskuratu ahal izango dutela. Laguntza-teknologia oso erabilgarria da. Ikusteko eta entzuteko irisgarritasunaren aukerak ezagutzeak aukera emango digu gure ikasgeletan sartzeko, informazioa errazago esuratu ahal izateko.