2023-06-21. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak

JARRAIBIDEAK euskadi.eus web gunean: ikasturtea antolatzeko hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI) eta logopeda diren hezitzaile lan-kontratudunei dagokienez, eta entzumen eta hizkuntzako (EHI) irakasleei dagokienez.

Argitalpen-data: 2023-06-21

Informazio gehiago

2023-01-26. Practicuma: praktiketako prestakuntza-zentroak

EBAZPENA, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena; horren bidez, praktiketako prestakuntza-zentro aitortzen dira funts publikoz finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeak (ikastetxe publiko nahiz itunpeko pribatuak), heziketa berezikoak barne; hain zuzen ere, araubide orokorreko (HH, LH, DBH, Batxilergoa, LH) eta araubide bereziko ikasketen edo helduen hezkuntzako irakaskuntzan aritzen direnak.

Argitalpen-data: 2023-06-02

Informazio gehiago

2023-05-24 Atzerriko hizkuntza laguntzaileak

  Ebazpena, ikastetxe eta plangintza zuzendariarena, 2023-2024 ikasturterako atzerriko hizkuntza laguntzaileak esleituko zaizkien euskal autonomia erkidegoko ikastetxe publikoak zehazten dituena.

Argitalpen-data: 2023-05-24

Informazio gehiago

2023-05-17. Ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak

  EBAZPENA, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak.

Argitalpen-data: 2023-05-17

Informazio gehiago

2023-05-16. Hezkuntzako berrikuntza-arduradunak (BeA)

  Hezkuntza Sailburuordearen Jarraibideak, 2023-2024 ikasturterako ikastetxe publikoetako hezkuntzako berrikuntza-arduradunei (BeA) buruzkoak.

Argitalpen-data: 2023-05-16

Informazio gehiago

2022-04-25. Aniztasunari arreta emateko programak: eskolatze osagarriko programak

EBAZPENA, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendariarena, eskolatze osagarriko programak aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena, eaeko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan.

Argitalpen-data: 2023-05-04

Informazio gehiago

2023-04-25. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan

Unibertsitatez kanpoko ikasketen antolamendua. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak, Lanbide Heziketako ikastetxeak, Helduen Hezkuntzako ikastetxeak, etab.

Argitalpen-data: 2023-04-25

Informazio gehiago

2023-03-27. Bide telematikoen bidez harremanetan ipintzeko betebeharra

JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita enplegatu publiko izateagatik egin beharreko izapide eta jarduketa guztietan Eusko Jaurlaritzako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa.

Argitalpen-data: 2023-03-27

Informazio gehiago

2023-03-21. Baja-parteak eta mediku-justifikazioak

  Baja-parteak eta mediku-justifikazioak: Hezkuntza Sailaren ordezkapen-prozedura egokitzea aldi baterako ezintasunagatiko prozesuen kudeaketaren eta kontrolaren zenbait alderdi arautzen dituen Errege Dekretuak ezarritako betebehar berrietara, haren iraupenaren lehen hirurehun eta hirurogeita bost egunetan.

Argitalpen-data: 2023-03-21

Informazio gehiago

2023-03-10. Aniztasunari arreta emateko programak: bidelaguna

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, BIDELAGUNA: Eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2023-03-10

Informazio gehiago

2023-02-03. Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedurak (Batxilergoa)

2023-2024 ikasturtean Batxilergoan ikasleak onartzeko jarraibideak

Argitalpen-data: 2023-02-03

Informazio gehiago

2023-01-09. Lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko epeak

  Jarraibidea, 2023ko urtarrilaren 9koa, hezkuntza saileko langileak kudeatzeko zuzendariarena, lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko epeei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2023-01-09

Informazio gehiago

2022-12-27. Ikasleak prozesu arruntetik kanpo eskolatze prozesua

Eskolatze-prozesu arruntetik kanpoko ikasleak eskolatzeko oinarri arautzaileak (jarraibideak), Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxe publikoetan eta EAEko ikastetxe pribatu itunduetan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolatzeko eta jarduteko arauak zehazten dira.

Argitalpen-data: 2022-12-27

Informazio gehiago

2022-12-21. Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedurak (HH, LH eta DBH)

2023-2024 ikasturtean Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasleak onartzeko jarraibideak

Argitalpen-data: 2022-12-21

Informazio gehiago

2022-12-20. Ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko jarraibideak 2022-2023 ikasturtean

JARRAIBIDEAK, Hezkuntzako sailburuorderenak, 2022-2023 ikasturterako EAEko Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko.

Argitalpen-data: 2022-12-20

Informazio gehiago

2022-12-07. Oinarrizko gaitasunen ebaluazio diagnostikoaren prozesua 2022-2023

Hezkuntza sailburuordearen 2022ko abenduaren 7ko EBAZPENA. Horren bidez zehaztu dira Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 2022/2023 ikasturtean zehar oinarrizko konpetentzien diagnostikoa ebaluatzeko prozesuan aurrez ikusitako probak egiteko jarraibideak.

Argitalpen-data: 2022-12-07

Informazio gehiago

2022-11-02. Ikastetxeetako berrikuntza-arduradunen (BeAtarren) jarduera-esparrua

  JARRAIBIDEAK, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntza sailburuordearena; horren bidez, ikastetxeetako berrikuntza-arduradunen (BeAtarren) jarduera-esparrua ezartzen da, eta 2022-2023 ikasturtean figura horietarako berariazko prestakuntza-programa finkatzen da.

Argitalpen-data: 2022-11-02

Informazio gehiago

2022-10-10. Curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudiaren aplikatzea

  Jarraibidea, funts publikoekin mantendutako ikastetxeei zuzendua, curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudia aplikatzeari eta egokitzapen horiek egiteko eta kudeatzeko epeei buruzkoa (2022)

Argitalpen-data: 2022-10-10

Informazio gehiago

2022-10-03. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak

Ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak. EUSLE programa.

Argitalpen-data: 2022-10-03

Informazio gehiago

2022-09-30. Euskara salbuespenak

Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2022/2023 ikasturtean.

Argitalpen-data: 2022-09-30

Informazio gehiago

2022-09-27. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak

Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak.

Argitalpen-data: 2022-09-27

Informazio gehiago

2022-03-07. Aniztasunari arreta emateko programak: HBSP-PREE

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena. Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2022-03-07

Informazio gehiago

2021-06-24. Eskola-jantokien funtzionamendua

  Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen zirkularra, 2021-2022 ikasturtetik aurrerako eskola-jantokien funtzionamenduari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2021-06-24

Informazio gehiago

2021-05-24. Aniztasunari arreta emateko programak: curriculum anitzeko programak

  EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 24koa Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2021-2022 ikasturterako curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna). 

Argitalpen-data: 2021-05-24

Informazio gehiago

2020-10-01. OOG-ren osaera AJA ez duten ikastetxe publikoetan

2020ko urriaren 1eko ERABAKIA, Hezkuntza sailburuordearena, Antolamendu eta Jarduera-Araudia onarturik ez duten Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako Ordezkaritza Organo Gorenaren osaera ezartzen duena.

Argitalpen-data: 2020-10-01

Informazio gehiago

2020-07-10. HLBPak dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzea eta antolatzea

  Ebazpena, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzeari eta antolatzeari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2020-07-10

Informazio gehiago

2020-01-09. Eskola-jantokietako kuotak kobratzea dieta berezien kasuan

  1/2020 JARRAIBIDEA, urtarrilaren 9koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordearena, familiak emandako dieta berezien kasuan eskola-jantokien kuotak kobratzeari buruzkoa.

 

Argitalpen-data: 2020-01-09

Informazio gehiago

2019-03-13. HLBPak dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedura

  Jarraibideak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak

Argitalpen-data: 2019-10-13

Informazio gehiago

2019-10-11. Eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena [2019]

EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena [2019]

Argitalpen-data: 2019-10-11

Informazio gehiago

2019-02-13. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa

  Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa.

Argitalpen-data: 2019-02-13

Informazio gehiago

2018-10-10. Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriak

JARRAIBIDEAK, Hezkuntza sailburuordearenak, Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriei eta Gorputz Hezkuntza Ikasgaiaren gainean goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaria izateak eta Dantzako ikasketa profesionalek izan behar dituzten eraginei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2018-10-10

Informazio gehiago

2018-09-05. Norbanako curriculum egokitzapeak (NCE)

  Hezkuntza Sailburuordearen argibideak, norbanako curriculum egokitzapenei (NCE) buruzkoak.

Argitalpen-data: 2018-09-05

Informazio gehiago

2018-04-26. Prebentzio-neurriak hartzeko akordioa, jokabide desegokiak, indarkeriazko ekintzak eta berdinen aurkako tratu txarrak, eskola-jazarpena eta abar prebenitzeko.

 Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta Segurtasun Sailaren arteko lankidetza hitzarmena, ikaskideen arteko jokabide desegokiak indarkeriazko ekintzak eta eskola jazarpena (bullying-a eta ziberbullying-a) eta, oro har, eskola-eremuaren barruko elkarbizitzan ondorioak izan ditzaketen egoera guztiak prebenitzeko neurriei buruzkoa eta bide-segurtasunari buruzkoa. 

Argitalpen-data: 2018-04-26

Informazio gehiago

2016-09-06. Gomendioak, buruan zapia erabiltzeari buruzkoak

  2016-09-06. Gomendioak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarenak, buruan zapia erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2016-09-06

Informazio gehiago

2016-06-21. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa

1/2016 JARRAIBIDEA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, adingabearen babes juridikoari buruzko lege organikoaren 13.5 artikulua aplikatzeari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2016-06-21

Informazio gehiago

2013-12-03. Ikastetxeek antolatutako unean-uneko jarduerak

  JARRAIBIDEAK, 2013ko abenduaren 3koak, Pertsonaleko zuzendariarena, ikastetxeek antolatutako aldi baterako jarduera bereziak egiten direnean kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriei buruzkoa.

 

Argitalpen-data: 2013-12-03

Informazio gehiago

2013-11-28 . Ikaskuntza eta hezkuntza-inklusioa errazteko metodologiak

  ARGIBIDEAK, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hezkuntza Berriztapeneko Zuzendariarenak, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2013-11-28

Informazio gehiago

2013-02-12. Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan

  Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan

Argitalpen-data: 2013-02-15

Informazio gehiago

2011-10-18. Guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteak

  JARRAIBIDEAK, Ikastetxeen Zuzendaritzarenak, guraso banatu edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteek informazioa eskatzeko eta ikastetxea aldatzeko eskatzen duten kasuetarako.

 

Argitalpen-data: 2011-10-18

Informazio gehiago

2010-05-27. Ikastetxeentzako jarraibideak egile- eskubideak errespetatzeko

  Ikasgeletan eta ikastetxeen eguneroko kudeaketan eta jardueran egile-eskubideak errespetatzeari buruzko jarraibideak ikastetxeentzat..

Argitalpen-data: 2010-05-27

Informazio gehiago

2006-08-30. Osasun arreta berezia eskola orduetan

  Osasun arreta berezia eskola orduetan.

Argitalpen-data: 2006-08-30

Informazio gehiago