2023-01-26. Practicuma: praktiketako prestakuntza-zentroak

EBAZPENA, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena; horren bidez, praktiketako prestakuntza-zentro aitortzen dira funts publikoz finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeak (ikastetxe publiko nahiz itunpeko pribatuak), heziketa berezikoak barne; hain zuzen ere, araubide orokorreko (HH, LH, DBH, Batxilergoa, LH) eta araubide bereziko ikasketen edo helduen hezkuntzako irakaskuntzan aritzen direnak.

Argitalpen-data: 2023-06-02

Informazio gehiago

2023-03-27. Bide telematikoen bidez harremanetan ipintzeko betebeharra

JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita enplegatu publiko izateagatik egin beharreko izapide eta jarduketa guztietan Eusko Jaurlaritzako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa.

Argitalpen-data: 2023-03-27

Informazio gehiago

2023-03-21. Baja-parteak eta mediku-justifikazioak

  Baja-parteak eta mediku-justifikazioak: Hezkuntza Sailaren ordezkapen-prozedura egokitzea aldi baterako ezintasunagatiko prozesuen kudeaketaren eta kontrolaren zenbait alderdi arautzen dituen Errege Dekretuak ezarritako betebehar berrietara, haren iraupenaren lehen hirurehun eta hirurogeita bost egunetan.

Argitalpen-data: 2023-03-21

Informazio gehiago

2023-01-09. Lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko epeak

  Jarraibidea, 2023ko urtarrilaren 9koa, hezkuntza saileko langileak kudeatzeko zuzendariarena, lizentzia, baimen, eszedentzia eta lanaldi-murrizketa jakin batzuk eskatzeko gutxieneko epeei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2023-01-09

Informazio gehiago

2021-06-24. Eskola-jantokien funtzionamendua

  Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen zirkularra, 2021-2022 ikasturtetik aurrerako eskola-jantokien funtzionamenduari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2021-06-24

Informazio gehiago

2020-01-09. Eskola-jantokietako kuotak kobratzea dieta berezien kasuan

  1/2020 JARRAIBIDEA, urtarrilaren 9koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordearena, familiak emandako dieta berezien kasuan eskola-jantokien kuotak kobratzeari buruzkoa.

 

Argitalpen-data: 2020-01-09

Informazio gehiago

2016-09-06. Gomendioak, buruan zapia erabiltzeari buruzkoak

  2016-09-06. Gomendioak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarenak, buruan zapia erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2016-09-06

Informazio gehiago

2013-12-03. Ikastetxeek antolatutako unean-uneko jarduerak

  JARRAIBIDEAK, 2013ko abenduaren 3koak, Pertsonaleko zuzendariarena, ikastetxeek antolatutako aldi baterako jarduera bereziak egiten direnean kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriei buruzkoa.

 

Argitalpen-data: 2013-12-03

Informazio gehiago

2011-10-18. Guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteak

  JARRAIBIDEAK, Ikastetxeen Zuzendaritzarenak, guraso banatu edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteek informazioa eskatzeko eta ikastetxea aldatzeko eskatzen duten kasuetarako.

 

Argitalpen-data: 2011-10-18

Informazio gehiago

2010-05-27. Ikastetxeentzako jarraibideak egile- eskubideak errespetatzeko

  Ikasgeletan eta ikastetxeen eguneroko kudeaketan eta jardueran egile-eskubideak errespetatzeari buruzko jarraibideak ikastetxeentzat..

Argitalpen-data: 2010-05-27

Informazio gehiago