2023-06-21. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak

JARRAIBIDEAK euskadi.eus web gunean: ikasturtea antolatzeko hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI) eta logopeda diren hezitzaile lan-kontratudunei dagokienez, eta entzumen eta hizkuntzako (EHI) irakasleei dagokienez.

Argitalpen-data: 2023-06-21

Informazio gehiago

2023-05-17. Ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak

  EBAZPENA, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak.

Argitalpen-data: 2023-05-17

Informazio gehiago

2022-04-25. Aniztasunari arreta emateko programak: eskolatze osagarriko programak

EBAZPENA, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendariarena, eskolatze osagarriko programak aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena, eaeko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan.

Argitalpen-data: 2023-05-04

Informazio gehiago

2023-03-10. Aniztasunari arreta emateko programak: bidelaguna

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, BIDELAGUNA: Eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2023-03-10

Informazio gehiago

2022-10-10. Curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudiaren aplikatzea

  Jarraibidea, funts publikoekin mantendutako ikastetxeei zuzendua, curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudia aplikatzeari eta egokitzapen horiek egiteko eta kudeatzeko epeei buruzkoa (2022)

Argitalpen-data: 2022-10-10

Informazio gehiago

2022-10-03. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak

Ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak. EUSLE programa.

Argitalpen-data: 2022-10-03

Informazio gehiago

2022-09-27. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak

Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak.

Argitalpen-data: 2022-09-27

Informazio gehiago

2022-03-07. Aniztasunari arreta emateko programak: HBSP-PREE

EBAZPENA, Hezkuntza-Sailburuordearena. Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten.

Argitalpen-data: 2022-03-07

Informazio gehiago

2021-05-24. Aniztasunari arreta emateko programak: curriculum anitzeko programak

  EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 24koa Hezkuntza-Sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, 2021-2022 ikasturterako curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna). 

Argitalpen-data: 2021-05-24

Informazio gehiago

2020-07-10. HLBPak dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzea eta antolatzea

  Ebazpena, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzeari eta antolatzeari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2020-07-10

Informazio gehiago

2019-03-13. HLBPak dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedura

  Jarraibideak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak

Argitalpen-data: 2019-10-13

Informazio gehiago

2019-02-13. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa

  Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa.

Argitalpen-data: 2019-02-13

Informazio gehiago

2018-09-05. Norbanako curriculum egokitzapeak (NCE)

  Hezkuntza Sailburuordearen argibideak, norbanako curriculum egokitzapenei (NCE) buruzkoak.

Argitalpen-data: 2018-09-05

Informazio gehiago

2013-11-28 . Ikaskuntza eta hezkuntza-inklusioa errazteko metodologiak

  ARGIBIDEAK, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hezkuntza Berriztapeneko Zuzendariarenak, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2013-11-28

Informazio gehiago

2006-08-30. Osasun arreta berezia eskola orduetan

  Osasun arreta berezia eskola orduetan.

Argitalpen-data: 2006-08-30

Informazio gehiago