Euskal curriculumaren garapena [2022]

Argitalpen-data: 2022-12-28

Monografiko honek hezkuntzako lege organikoak (LOE, LOMCE, LOMLOE) eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko curriculumaren garapenean duten eragina aztertzen ditu...

Gaitasun digitalerako Europako markoak [2021]

Argitalpen-data: 2021-07-26

Nazioartean zein estatuan, hainbat esparru garatu dira, hezitzaileen gaitasun digitalaren alderdi bakoitza deskribatzeko eta haien kualifikazioa ebaluatzen, prestakuntza-beharrak identifikatzen eta prestakuntza espezifikoa eskaintzen laguntzeko...

Curriculumaren funtsezko alderdiak [2019]

Argitalpen-data: 2019-08-05

Etapako helburuak erreferenteak dira maila bakoitzeko gaitasunen aurrerapenerako funtsezkoak edo ezinbestekoak diren eduki-ikaskuntzak definitzeko orduan. Ikasketa horiek ebaluazio irizpide eta adierazleen bidez egiaztatu beharko dira...

«Heziberri» [2016]

Argitalpen-data: 2016-12-26

Oinarrizko hezkuntzaren (236/2015), haur hezkuntzaren (237/2015) eta batxilergoaren (127/2016) curriculum garapenarako dekretuen gaineko monografikoa. Bertan, aipatutako dekretuen erankinak osatzen dituzten curriculum orientatzaileak ere jasotzen dira.

Zuzendari bila [2005]

Argitalpen-data: 2005-08-27

Zuzendaritzan egin behar diren lan konplexuek pertsona egokiak eskatzen dituzte, ikastetxearekin eta hezkuntzarekin konpromiso sendoa dutenak…