Arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan [2023]

Argitalpen-data: 2023-09-01

13/2016 Dekretuak araututakoa jarraituz, sistemetako jarduketak egokiro koordinatuko diren eredu integral eta efikaz bat bermatze aldera ikastetxeak berari dagozkion zereginak, eta ikastetxeak beste batzuekin batera egin beharrekoak bereizten dira Haurraren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloaren hiru faseak erreferentziatzat hartuta. ...

Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa [2020]

Argitalpen-data: 2020-06-15

Baheketa-prozesu honen helburua da ikasleen hezkuntza-premiei ahalik eta azkarren erantzutea... Detekzio Espezifikoan, eskaletan ikusitako zailtasunen irismena zehaztu behar den egoerei heltzen zaie, erabakiak modu arrazoituan hartzeko...

Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa. Lehenengo fasea: garapenaren ohiko zaintza [2015]

Argitalpen-data: 2015-06-15

Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa aurkezten dugu. Protokolo horren lehen fasea, Garapenaren Ohiko Zaintza izenekoa, hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak sor ditzaketen garapen-aldaketak goiz antzematea da...

JARDUERA PLAN PERTSONALIZATUA EGITEKO TXANTILOIA

Txantiloia eskuratu       [PDF formatuan ikusi]

 

HAUR HEZKUNTZAN JARDUERA PLAN PERTSONALIZATUA EGITEKO TXANTILOIA

Txantiloia eskuratu

VISUAL THINKING

 

DESIGN THINKING

 

PENTSAMENDU ERRUTINAK ETA TREBAZIAK

kutxa magikoa

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nz7vLLNbnS_STHYxo6G2PYWU4GvYtWTb

PBLXARE

https://sites.google.com/view/lan-proiektuak-gida-pblxare/sarrera

PBL IKASGELAN GAUZATZEKO GIDA

https://docs.google.com/document/d/1flFa-Z6OLlbsBRu2CyKuDi6o9UO6veA1XPocYjB6R24/edit

ARAZOETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA

 

PENTSATEKA

https://drive.google.com/file/d/1WS_A6O0mNHKW0l2z2rayRMxz3xGydKZO/view

ZABALTZE KARPETAK

Eskola komunitatea

Curriculuma aberastea - Schoolwide Enrichement Model - SEM

Curriculuma aberastearen kontzeptua ohiko curriculumaren barruan edo horretatik kanpo, eskola-orduetan edo horietatik kanpo, planteamendu malguarekin egiten diren jarduerak jasotzen ditu. Jarduera horiek ikasleek esperientzia aberats eta ugariagoa izan dezaten ahalbidetzen dute, ikerketaren, interakzioaren eta sormena sustatzearen bidez.

Ikaskuntza continuum batean ematen da, ikaskuntza deduktibo eta preskriptibotik hasi eta ikasleak aukeratutako ikaskuntza induktiboraino. Errendimendu handiko ikaskuntza da, eta benetako arazoak konpontzeko ezagutza garrantzitsua, pentsamendu-trebetasunak eta pertsonen artekoak aplikatzea da. Horrek konpetentziak lanean jartzea eskatzen du.

Curriculum aberastea Joseph Renzulli-k garatu du eta bere ereduan, kualitatiboki desberdinak diren programak prestatzeko gidatzat balio duten zenbait aberaste-jarduera deskribatzen ditu. Ikasleak ikaskuntza-prozesuaz jabetzen dira, elkarri loturiko hiru jarduera motaren bidez:

I. MOTA. Esplorazio orokorreko jarduerak

II. MOTA Talde-entrenamenduko jarduerak

III. MOTA Arazo errealak banaka edo talde txikitan ikertzea.

I. eta II. motakoak ikasle guztientzat dira egokiak, ikasleen interesak, pentsamendu-prozesuak eta garapen afektiboa zabaltzea ahalbidetzen baitute, eta horiek ezinbesteko elementuak dira edozein aberaste-programatan. Gainera, bi mota horiek berariaz adimen-gaitasun handiko ikasleei zuzenduta dauden III. motako jardueren oinarria eta laguntza-sistema dira.

III. motako jarduerak dira eredu honen erdigunea. Renzullik gomendatzen du adimen-gaitasun handiko ikerleek eskolako denboraren erdia halako esperientzietan ematea, horiei esker lortuko baitute gai edo arazo errealen egiazko ikertzaile izatea, metodo zientifiko espezifikoen bidez, horien konplexutasuna edozein izanik ere.

Halako jarduera edo proposamenen artean daude:

 

 ikaskuntza pertsonalizatzea

jarduera plan pertsonalizatua

Adimen-gaitasun handiak garatzen ari den prozesu bat dira. Funtzio exekutiboek (inhibizioa, lan-memoria eta malgutasuna) garrantzi handia dute pertsonaren potentziala adierazteko eta garatzeko. Neurokonstruktibismoak ezaugarri genetiko indibidualen eta gizabanakoaren testuinguruaren elkarrekintza adierazten du, eta funtzio exekutiboen eginkizuna nabarmentzen du.

Adimen Gaitasun Handien goi-mailako funtzionamendu kognitiboaren ezaugarri garrantzitsuenak hauek dira: goiztiartasuna, sakontasuna eta konplexutasuna, azkartasuna eta eraginkortasuna, errepikapen txikiagoa, ulermen handiagoa, estilo abstraktua, pentsamendu sortzailea nahiago izatea eta ezohiko loturak ezartzea . Eraginkortasunez martxan jartzeak haien erregulazio metakognitiboa eta funtzio exekutiboen erabilera eskatzen du, baliabideak eraginkortasunez kudeatzeko.

Funtzio exekutiboak pentsamendu bateratuan eta dibergentean erabiltzen diren erregulazio kognitiboko prozesuak dira. Zeregin garrantzitsua dute AGHen eskura dauden baliabide intelektualen kudeaketa kognitiboaren eraginkortasunean, eta haien garapenaren ibilbideen berri ematen dute, bikaintasun-adierazle gehiagorekin edo gutxiagorekin.

Berretsi egiten da lan-memoriak, malgutasunak eta inhibizioak funtzionamendu kognitibo konplexu hobea lortzen laguntzen dutela, eta, aldi berean, aldeak sortzen direla

AGHen profil intelektual mota desberdinen artean, konfigurazio konplexu, konbergente eta dibergentearen arabera, lan-memoriaren funtzionamendu komunak oinarrizko prozesu exekutibo gisa duen garrantzia erakutsiz, bai eta malgutasunaren eta Ikuskiezinaren zeregin diferentziala ere, profil konplexuan dotazio handiagoa duena.

Adimen Gaitasun Handiak adimenaren potentzialtasun handia dakar eta potentzialtasun hori eraginkorra izateko landu egin behar da eta jokaera zuzendu behar da egoerek planteatzen dituzten arazoak konpontzera. Horretarako informazioa, motibazioa eta emozioak kudeatu eta artikulatu behar dira, hau da, auto-erregulatu edo auto-kudeatu behar da. Eta hau funtzio exekutiboen bidez egiten da.

Ikerketa batzuek diote AGH dituzten ikasle guztiengan ematen ez badira ere, maiztasun handiagoarekin ikasle hauen funtzio exekutiboetan arazo batzuk ager daitezkeela:

 • Portaeraren erregulazioan:
 • Inhibizioa: bulkadak kontrolatzeko, portaera behar bezala erregulatzeko eta egoerak hala eskatzen duenean jokabidea gelditzeko arazoak. Adibidez: ataza baten jarraibideak entzun baino lehen jardueran hasten da.
 • Nork bere burua gainbegiratzea: norberaren jokabideak besteengan dituen ondorioez jabetzeko arazoak. Adibidez: ilaran itxaroteko zailtasunak, kideek hitz egiten dutenean moztu edo erronka bota.
 • Emozioen erregulazioan:
 • Malgutasuna: Egoerak hala eskatzen badu, egoera, jarduera edo arazo baten alderdi batetik bestera modu askean aldatzeko zailtasunak. Adibidez: ataza edo tokia aldatzeko zailtasunak, edo irakaslearen aldaketa; dena txuria edo beltza, oso ona edo oso txarra; ezin du gauzak pasatzen utzi.
 • Emozioen kontrola: Erantzun emozionalak erregulatzeko zailtasuna. Adibidez. leherketak, umore aldaketak, erreaktiboa egotea edo bolada batean haserre.
 • Erregulazio kognitiboan:
 • Ekimena: Gaitasun txikia zereginak edo jarduerak modu autonomoan hasteko, bai eta arazo bat konpontzeko ideia edo erantzun berriak sortzeko ere. Adibidez: batzuetan esan behar zaie nondik hasi eta ataza urratsetan deskonposatu.
 • Lan-memoria: Zeregin bat osatzeko informazioa epe laburrean memorian mantentzeko arazoak. Adibidez: telefono zenbakiak, jarraibideak, egitenari denaren nozioa galdu, enkargu baten helburua, ataza batean arreta mantentzeko zailtasunak izan.
 • Plangintza eta antolamendua: Etorkizuneko egoerei aurrea hartzeko eta informazioa ordenatzeko eta lehenesteko arazoak, bai eta helburuak planteatzeko eta horiek lortzeko beharrezkoak diren urrats batzuk egiteko arazoak ere. Funtsezko kontzeptuak edo ideiak argitzeko zailtasunarekin ere badu zerikusia. Adibidez: azken momentura arte itxaron lanean hasteko, proiektu baten urratsak nahastu, etxeko lanak ahaztu, zehaztapen txikietan lotuta gelditu eta osotasuna galdu.
 • Ataza gainbegiratzea: Zeregin bat egin bitartean eta ondoren, lana eta gauzatzea berrikusteko arazoak, helburu bat lortze aldera. Adibidez: bere lana ebaluatzea kostatzen zaie, zerk funtzionatu duen eta zerk ez.
 • Materialak antolatzea: Ikasteko eremuaren, jolas gunearen eta haurraren gauzak dauden gainerako espazioen ordena eta antolamendua mantentzeko zailtasunak. Adibidez: gelako materiala eta bere gauzak ordenatuta izatea asko kostatzen zaie, eskolako gauzak etxean ahaztu eta alderantziz, gauzak maiz galdu.

Hau dela eta, arreta berezia jarri beharko genuke zailtasun hauek gainditzen laguntzeko.

Promoting Executive Function in the Classroom, Lynn Meltzer - The Guildford Press.

teknologia bidezko proposamenak:

 • flipped classroom
 • gamifikazioa
 • errealitate areagotua
 • web quest

solasaldi dialogikoak

sel programak

Nazio Batuen Garapenerako Programak eta Eskualde Batuen Erakundeak (ORU Fogar) Euskal Autonomia Erkidegorako Arreta Goiztiarreko Eredua ez ezik, horren baitan abian jarri den Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa ere errekonozitu du hezkuntza- esparruan, kudeaketaren arloko munduko jardunbide egokiak direlakoan.

Ezaguna da arreta goiztiarra ez dela mende honetan sortutako errealitatea. XX. mendearen bigarren erdian sortu zen. Orduan, txiki-txikitatik desgaitasunari heldu nahi zion eta profesionalen jarduna inspiratzen zuen eredu mediko baten pean hazi zen. Haren ezaugarrietako bat esku-hartze paraleloa zen, hau da, erakunde edo sistema bakoitzak (batek baino gehiagok esku hartuz gero) berea egiten zuen, modu posiblean, baina erantzukizun propiotzat jotzen zutena bakarrik.

Gaur egun, esku-hartze goiztiarrak paradigma ekologiko eta biopsikosozial bati erantzuten dio, non hezkuntzak eta ingurune naturaletan esku hartzeko lehentasunak garrantzi handiagoa hartzen duten.

Esku-hartzeari ekiteko modu konprensibo eta inklusibo horren adibide da Arreta Goiztiarreko Eredua Euskal Automonia Erkidegorako, 2010. urtearen amaieran argitaratutakoa. Eredu hori parte hartzen duten hiru sistemen (osasuna, gizartea eta hezkuntza) zerbitzu eta baliabideen arteko koordinazio sistematikoan oinarrituta dago, administrazio publikoei gero eta eraginkortasun eta ekitate handiagoa eskatzen zaien testuinguru batean.

Ordutik 2016ko martxora arte (dekretua martxoan argitaratu zen) eredu horren alde batzuk martxan jartzeko saiakerak egin dira. Agerikoa denez, ez da erraza izan. Adostasun orokorra dago lanerako kultura (diziplinartekoa, diziplinaz gaindikoa eta sistemen artekoa) ezin dela bat-batean sortu esatean. Eguneroko praktika behar du, lasaitasun-egoeretan eta krisi- edo gatazka- egoeretan. Gainera, lan komun horren emaitzak oinarritzen dituzten egiturak egotea eskatzen du. Egitura horiek gabe, egin litezkeen aurrerapenak pertsonei lotuta geratzen dira, eta pertsona horiek gabe, aurrerapenak ezin daitezke mantendu.

Kultura partekatua eraikitzeko prozesuan, sistema bakoitzak (osasunekoa, gizartekoa eta hezkuntzakoa) urratsak eman ditu eredua garatzeko, bere idiosinkrasiatik eta erantzukizunetik abiatuta eta guztion partaidetzarekin. Horixe da Beharrizan Bereziak dituzten Haurren Arreta Integraturako Prozesua (BBHAIP). Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua proiektu horren buru aritu da, eta elkarrekintza eta komunikazio profesionaleko espazio bat sortu du; horrek oso ondorio positiboak izan ditu hezkuntzako eta gizarte- eta osasun-arloko arreta-prozesuetan. Bestalde, hiru sistema horiek parte hartzen dutela, Bizkaian eta Gipuzkoan Arreta Goiztiarreko Balorazio Lantaldeak (AGBT) ad experimentum sortzeak erraztu egin du profesionalen arteko elkarrekintza eta esku-hartze koordinatua.

Azkenik, Hezkuntza Sailak ere, bere eremuan, erabakiak hartu ditu eredua garatzeko. Hona hemen egin diren lanak, laburbilduta:

Jarduketa garrantzitsuenen artean bi hauek nabarmentzen ditugu: Arreta Goiztiarreko Marko Plana diseinatzea eta, batez ere, Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa. Azken protokolo hori bi fasetan egituratuta dago —Garapenaren Ohiko Zaintza eta Detekzio Espezifikoa— eta baheketa-prozesu sistematiko eta unibertsal bat hastea proposatzen du, eskolaurreko aldian (Haur Hezkuntza) haur-garapenaren zailtasunak antzemateko.

Eta arazoak antzeman ondoren, esku hartzen da modu inklusiboan, ikasle bakoitzak bere gaitasun pertsonalak bere ingurune naturalean (eskolan eta familian) garatzen dituela bermatzeko.

Familiak haur eskolaren kidea edo aliatua izan behar du, eta elkartasun horretatik jarduketa koordinatuak eratorri behar dira, umeen beharrizanei behar bezala erantzuten dieten hezkuntza arloko sinergiak sortzeko. Koordinazioa ez da mendekotasuna, baizik eta lankidetza, eta horrek zereginen banaketa ekar dezake, betiere hausnarketaren eta adostasunaren ondorioz.

Azken finean, lehenengo eta behin ezagutu egin behar dugu gero antzemateko, eta antzeman egin behar dugu ahalik eta lasterren esku hartzeko eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko; esku hartzea beharrezkoa da ikasten jarraitzeko, eta, horrela, bizitzeko eta izateko.

33. artikulua.– Jarduera Plan Pertsonalizatua duten ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa

1.– Irakasle-taldearen ardura da dekretu honen 24. artikuluan aipatzen den Jarduera Plan Pertsonalizatua prestatzea, aplikatzea, haren jarraipena egitea eta ebaluatzea, irakasle tutoreak gidatuta eta ikastetxeko irakasle aholkularien edo orientatzaileen aholkularitzarekin.

2.– Jarduera Plan Pertsonalizatua duten ikasleak plan horretan formulatzen diren ebaluazio-irizpideen arabera ebaluatu eta kalifikatu behar dira.

3.– Salbuespen gisa, Jarduera Plan Pertsonalizatuak arlo edo ikasgai batzuk aldi baterako ez kalifikatzea ekar dezake, baldin eta hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak onartutako programa baten barnean ikasleak ez badu izan arlo edo ikasgai horren ikasketarik. Hala bada, plan horretan neurri berezi horren iraupena zehaztu beharko da, eta erabaki hori behar bezala justifikatu.

4.– Ikaslearen espediente pertsonalean jasoarazi beharko da Jarduera Plan Pertsonalizatua.