Ley Orgánica 8/2021. Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Argitalpen-data: 2021-06-05

Informazio gehiago

19/2012 DEKRETUA. Eskola Bizikidetzaren Behatokia

19/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzeko dena.

Argitalpen-data: 2012-03-05

Informazio gehiago

Lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura

AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, lanean jazarpen sexista edota Morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren arloan.

Argitalpen-data: 2011-07-26

Informazio gehiago

201/2008 DEKRETUA. Ikasleen eskubideaketa betebeharrak.

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2008-12-16

Informazio gehiago

Ley Orgánica 3/2007. Igualdad efectiva de mujeres y hombres

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Argitalpen-data: 2007-03-23

Informazio gehiago

3/2005 LEGEA. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.

3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.

Argitalpen-data: 2005-03-30

Informazio gehiago

Ley Orgánica 1/2004. Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Argitalpen-data: 2004-12-29

Informazio gehiago

Ley Orgánica 1/1996. Protección Jurídica del Menor

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Argitalpen-data: 1996-01-17

Informazio gehiago