84/2019 DEKRETUA. Hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa

84/2019 DEKRETUA, ekainaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan.

Argitalpen-data: 2019-06-21

Informazio gehiago

73/2012 DEKRETUA. Irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak

73/2012 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak ezartzen dituena

Argitalpen-data: 2012-05-29

Informazio gehiago

297/2010 Dekretua. Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzea

297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

Argitalpen-data: 2010-11-15

Informazio gehiago