Ikasleak ohiko prozesutik kanpo eskolatzea

AGINDUA, 2022ko abenduaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, HHko, LHko eta DBHko ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, (...) eta zehazten baitira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolamendu- eta funtzionamendu-arauak.

Argitalpen-data: 2023-01-10

Informazio gehiago

1/2018 DEKRETUA. Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena

1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko EAEko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (...), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

Argitalpen-data: 2018-01-12

Informazio gehiago

186/2017 DEKRETUA. HPBko ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda

186/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda.

Argitalpen-data: 2017-07-11

Informazio gehiago

13/2016 DEKRETUA. EAEko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2016-03-07

Informazio gehiago

Curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien baimena

AGINDUA, 1998ko uztailaren 24koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien baimena eta, bestetik, ez-unibertsitatekoa den hezkuntza-sistemaren etapetan egokitzapen horiek egiteko, garatzeko eta ebaluatzeko prozedura.

Argitalpen-data: 1998-12-31

Informazio gehiago

Egoera sozial edo kultural ahuletan dauden ikasleak

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak dauzkaten ikasleentzat.

Argitalpen-data: 1998-08-31

Informazio gehiago

Aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna

ERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sailordetzarena, aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora bideratu arautzen duena.

Argitalpen-data: 1998-08-31

Informazio gehiago

Beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak eta behar dituzten baliabideak

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko.

Argitalpen-data: 1998-08-31

Informazio gehiago

118/1998 DEKRETUA. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna

118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena.

Argitalpen-data: 1998-07-13

Informazio gehiago

EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak

AGINDUA, 1997ko uztailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak arautzen dituena.

Argitalpen-data: 1997-07-29

Informazio gehiago