Ikasleak ohiko prozesutik kanpo eskolatzea

AGINDUA, 2022ko abenduaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, HHko, LHko eta DBHko ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, (...) eta zehazten baitira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolamendu- eta funtzionamendu-arauak.

Argitalpen-data: 2023-01-10

Informazio gehiago

1/2018 DEKRETUA. Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena

1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko EAEko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (...), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

Argitalpen-data: 2018-01-12

Informazio gehiago

71/2021 DEKRETUA. Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala

71/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

Argitalpen-data: 2021-03-05

Informazio gehiago

LOE-LOMLOE. Órganos de gobierno y dirección de los centros públicos

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Órganos de gobierno y dirección de los centros públicos.

Argitalpen-data: 2006-05-04

Informazio gehiago

Ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia

AGINDUA, 2008ko martxoaren 10ekoa, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan —fondo publikoekin ordaindutakoetan— ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena.

Argitalpen-data: 2008-04-25

Informazio gehiago

Zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko prozedura

 22/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bitartez, prozedura arautzen da Hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko.

Argitalpen-data: 2009-02-18

Informazio gehiago

Ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesua

AGINDUA, 2013ko apirilaren 8koa, ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Ikasketaburu eta idazkariak lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz.

Argitalpen-data: 2013-05-07

Informazio gehiago

Ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesua

AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Zuzendari horiek lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz.

Argitalpen-data: 2012-06-15

Informazio gehiago

«Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena.

Argitalpen-data: 2005-07-08

Informazio gehiago

7/1997 DEKRETUA. Eskola-kontseilua eta zuzendaritzaren hautaketa itunpeko ikastetxe pribatuetan

7/1997 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, Euskal Autonomi Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuen Eskola-Kontseilua hautatzeko eta eratzeko eta zuzendaria izendatzeko prozedura arautzen duena.

Argitalpen-data: 1997-01-24

Informazio gehiago

258/1996 DEKRETUA. Ordezkaritza Organo Gorena hautatzeko eta partzialki berritzeko prozedura

258/1996 DEKRETUA, 1996ko azaroaren 12koa, Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan Ordezkaritza–Organo Gorena hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautzen duena.

Argitalpen-data: 1996-11-15

Informazio gehiago